ABU historia del 1

Carl-August Borgström
Carl-August Borgström

År 1921 grundades AB Urfabriken av Carl-August Borgström. Han hade tidigare arbetat som verkmästare vid Haldafabriken, men blev friställd efter första världskriget när Halda hamnade i svårigheter. Trots det svåra tidsläget samlade han några arbetslösa urmakare från Halda och startade 1921 en egen firma.
Man övertog här en del av Haldas tidigare tillverkningar.

Den första verkstadslokalen inrymdes i ett hus som tidigare varit baptistkapell.

Borgström hade tidigare varit med om att konstruera taxametrar för hästdroskor på Halda, det var därför ganska naturligt att han i sitt eget företag fortsatte utvecklingen av dessa apparater.
Tanken var emellertid att nu kunna använda dem i taxibilar.
1926 hade han konstruktionen klar.

Företaget hade då fyra anställda. Sonen Göte fick vara med om att omväxlande sätta ihop apparaterna, åka ut och sälja dem, montera in dem och fara tillbaka till Svängsta och sätta sig vid arbetsbordet. Så småningom stegrades tillverkningens tempo och omsättningen ökade. Även arbetsstyrkan blev större.

Efter hand som antalet taxibilar blev större, ökade också tillverkningen av taxametrar, snart började man exportera till andra länder. Runt om i världen började också telefonsamtalens längd att mätas med urfabrikens telur.

År 1934 avled C.A Borgström och sonen Göte Borgström övertog ledningen av fabriken. Han tog genast itu med att konstruera världens minsta taxameter. Den nya Rekordtaxametern, som var klar 1939, blev en teknisk fullträff.
Men andra världskriget med bensinransonering och andra svårigheter, satte stopp för den stora försäljning som man hade hoppats på. Nu följde en kritisk tid för urfabriken. För att klara företaget måste man börja tillverka en ny produkt. Valet stod mellan pendyler (klockor) och spinnrullar (fiskeredskap). Till slut valde man spinnrullar, som visade sig bli ett riktigt lyckokast.

År 1939 påbörjade Urfabriken konstruktionerna av de första spinnrullarna. Dessa gjordes för hand och modellerna var fyra, 1500, 1600, 1700 och 1800.

Året därpå, 1940, var de första demonstrationsrullarna klara och med dem i resväskan anträdde Göte Borgström sina försäljningsresor. Hittills hade den svenska marknaden dominerats av amerikanska fabrikat. Grossisterna föll dock för Borgströms spinnrullar och köpte inte bara första årets beräknade produktion utan mångdubbelt mera. Många av grossisterna gav också ekonomiskt stöd.
På så sätt började AB Urfabriken att utvecklas från småindustri till storföretag.


Den första Record 1500, kolafärgad vev, MADE IN SWEDEN på vevsidan.
Ofärgade agatstenar.


Den första Record 1600, kolafärgad vev, MADE IN SWEDEN på vevsidan.
Ofärgade agatstenar.


Den första Record 1700, kolafärgad vev, MADE IN SWEDEN på vevsidan.
Ofärgade agatstenar.


Den första Record 1800, kolafärgad vev, MADE IN SWEDEN på vevsidan.
Ofärgade agatstenar.

/Mikael Risberg